مجموعه پرسشنامه های روانشناختی تالار همیاری - روان شناسی
مطالب جذاب روان شناسی
دوشنبه 5 آبان‌ماه سال 1393
مجموعه پرسشنامه های روانشناختی تالار همیاری
مجموعه پرسشنامه های روانشناختی تالار همیاری

 

 

مقیاس اهمال کاری تاکمن

 

آزمون اهمال کاری تحصیلی سواری

 

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای سالملا آرو و همکاران

 

آزمون خودکارآمدی کودکان

 

آزمون منبع کنترل

 

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

 

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

 

مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

 

 درخواست پرسشنامه احساس تنهایی ucla

 

آزمون روور شاخ

 

پرسشنامه سبک اسنادی کودکان

 

شخصیت وسواس فکری-عملی

 

پرسشنامه وسواس فکری_عملی مادزلی

 

 آزمون میلون 3 ، mcmi-iii

 

پرسشنامه MMPI

 

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت

 

آزمون خویشتن پنداری( تکنیک کیو)

 

پرسشنامه ی رضایتمندی زناشویی انریچ

 

آزمون ترسیم خانواده

 

 پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36

 

مازهای پرتئوس

 

فرم نمره گذاری آزمون بندر گشتالت

 

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

 

تست رضامندی زناشویی اسلامی

 

آزمون مایرز- بریگز

 

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف

 

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی neopi-ff – فرم کوتاه

 

آزمونی برای روانشناس شدن

 

 پرسشنامه ghq-28

 

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن

 

پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 فرم والدین

 

مقیاس رضایت از زندگی

 

پرسشنامه ی سلامت معنوی

 

پرسشنامه رفتار کودک

 

آزمون قدرت ارتباطات

 

پرسشنامه سنجش مهارتهای تفکر انتقادی

 

پرسشنامه مقیاس عشق

 

پرسشنامه تاب آوری

 

تفسیر نقاشی کودکان

 

پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری

 

پرسش نامه سنجش هوش های چندگانه

 

نمره گذاری اضطراب کتل

 

Mmpiفارسی

 

آزمون اضطراب کتل

 

تست جان هاللند

 

هوش هیجانی بار-ان bar-on

 

(CHAT) چک لیست ارزیابی درخودماندگی درکودکان نوپا

 

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر

 

مقیاس شغل به طور کلی

 

افسردگی بک

 

پرسشنامه تعهد عاطفی نسبت به سازمان

 

ازمون ماتریس های پیشرونده ی ریون

 

پرسشنامه اختلال 2 قطبی

 

پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب

 

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه

 

پرسشنامه وفاداری در ازدواج

 

آدمک گودایناف

 

 

 

منبع:

 

 

 

http://hamyaryiran.ir/forum.php

برچسب‌ها: پرسشنامه روانشناسی